Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X

Polskie Banki
BANKI INFORMACJE - AKTUALNOŚCI - OFERTY
PolskieBanki.com.pl - publikujemy najnowsze wiadomości z dziedziny bankowości w Polsce. Aktualności, informacje prasowe, oferty banków, najświeższe dane biznesowo - finansowe. Czytaj..


Inflacja pożarła już ponad 2 mld zł z naszych oszczędności
piątek, 16 marca 2018 08:26

W ubiegłym roku Polacy na lokatach bankowych trzymali ok. 280 mld zł. Roczne odsetki od tak dużej kwoty to ok. 3,4 mld zł. Ceny rosły jednak szybciej. Z wyliczeń Expandera wynika, że po uwzględnieniu odsetek i inflacji, lokaty przyniosły nam w 2017 r. 1,9 mld zł straty. Gdy dodamy do tego również oszczędności na kontach i w gotówce, to zapewne straciliśmy dużo ponad 2 mld zł. Niestety, w kolejnych latach ma być jeszcze gorzej.

Zyski z oszczędności na lokatach słabsze niż inflacja

Według GUS od stycznia 2016 r. do stycznia 2017 r. ceny wzrosły w Polsce o 1,9%. Lokaty dobrze oprocentowane przynosiły natomiast odsetki w wysokości ok. 1,5%, ale po uwzględnieniu podatku było to tylko ok. 1,22%. Oszczędzający, po zakończeniu okresu oszczędzania dostawali więc większą kwotę niż wpłacili na lokatę, ale mogli za nią kupić mniej niż na początku. Łączne straty z tego tytułu to niecałe 1,9 mld zł.

Niestety inflacja w kolejnych latach będzie rosła. Według najnowszych prognoz NBP w tym roku ma wynieść 2,1%, w 2019 r. już 2,7%, a w 2020 aż 3%. Stopy procentowe mają natomiast pozostać na obecnym poziomie. To oznacza, że coraz trudniej będzie ochronić oszczędności przed spadkiem wartości. Jeśli inflacja w tym roku faktycznie wyniesie 2,1%, to znaczy że w ujęciu realnym opłaca się zakładanie lokat z oprocentowaniem wyższym niż 2,59%. Stawka musi być wyższa niż inflacja, gdyż część odsetek pożera podatek od zysków kapitałowych.

Znalezienie lokat ze stawką 2,59% nie jest łatwe, ale przy odrobinie wysiłku jest to możliwe. Jeśli jednak inflacja w przyszłym roku przyspieszy do 2,7%, to oprocentowanie chroniące oszczędności przed spadkiem wartości wyniesie aż 3,33%. Przy wzroście cen o 3% musiałoby to być wynieść aż 3,7%. Takich ofert nie ma na rynku, nie licząc 1 – 3 miesięcznych produktów dla nowych klientów. Nie da się jednak takiego oprocentowania utrzymać w dłuższym okresie.

W 2020 r. inflacja pożre ok. 5 mld zł

Oprocentowanie lokat nie wzrośnie istotnie bez podwyżek stóp procentowych. Tymczasem prezes NBP sugerował niedawno, że w najbliższych latach najprawdopodobniej pozostaną one na obecnym poziomie. To oznacza, że straty oszczędzających na takich produktach będą rosły. Z 1,9 mld zł w 2017 r. do blisko 5 mld zł w 2020 r. W rzeczywistości mogą wynieść jeszcze więcej, gdyż część Polaków trzyma oszczędności na nieoprocentowanych lub słabo oprocentownanych rachunkach oszczędnościowych i w gotówce. Trudno jednak oszacować jak część tych pieniędzy to oszczędności, a jaka jest po prostu wydawana na bieżące potrzeby. Na koniec warto dodać, że pieniądze, które nie są w ogólne oprocentowane tracą na wartości znacznie szybciej, niż te na lokatach.

 
Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała 75,6 mln zł zysku netto w 2017 r.
piątek, 16 marca 2018 08:19

W 2017 r. Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała 75,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 60,9 mln zł w porównaniu z 2016 r. Zysk brutto w ubiegłym roku poprawił się o 77,2 mln zł, czyli 84,1% w ujęciu rocznym, osiągając wartość 168,9 mln zł. Na wynik grupy miały wpływ następujące zdarzenia:

  • wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 2% w skali roku do 1,75 mld zł w porównaniu z 2016 r., w którym bank rozliczył jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu tej transakcji wynik z działalności operacyjnej poprawił się o 7% r/r;
  • spadek kosztów administracyjnych o ponad 7% r/r w wyniku realizowanych w ubiegłych latach inicjatyw oszczędnościowych oraz nowego programu optymalizacji;
  • spisanie marki „Polbank” w kwocie 114,0 mln zł;
  • wzrost odpisów z tytułu utraty wartości aktywów 301,8 mln zł (+71,3% r/r), na co złożyły się wyższe odpisy w linii bankowości detalicznej oraz odpisy na projekty związane z finansowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE);
  • podatek od instytucji finansowych w wysokości 132,5 mln zł (niższy o 10,9% r/r).

Wyższe przychody Raiffeisen Bank Polska

Do wyższych przychodów w głównej mierze przyczynił się lepszy o 8,4% r/r wynik odsetkowy, który sięgnął kwoty 1,10 mld zł. Osiągnięcie takiego wzrostu było możliwe za sprawą poprawy rentowności depozytów, m.in. na skutek zmiany ich struktury. Jednocześnie wynik z tytułu prowizji i opłat pozostał praktycznie na poziomie z 2016 r., osiągając 586,7 mln zł (-0,2% r/r). Zwrot z kapitału wzrósł na koniec 2017 r. do 1,2% (z 0,0% w 2016 r.), a marża odsetkowa netto do 2,2% (z 1,9%).

Aktywa Grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł i były o 8,0% niższe niż rok wcześniej. Spadek był głównie spowodowany niższym saldem aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu w efekcie zarządzania nadpłynnością Banku, jak również obniżeniem się wartości walutowych kredytów hipotecznych wynikającym z umocnienia się złotego do innych walut. W efekcie, pomimo wzrostu portfela kredytów gotówkowych o 15% r/r oraz kredytów dla przedsiębiorstw o 6% r/r, wolumen kredytów udzielonych klientom obniżył się o 4,3% r/r do poziomu 32,4 mld zł. Wartość zobowiązań wobec klientów zmniejszyła się o 5,5% r/r do 34,3 mld zł. Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymał się na poziomie 94,4% (wobec 93,2% na koniec 2016 r.).

Spadek kosztów administracyjnych wynikał z niższych opłat za utrzymanie i wynajem budynków (efekt optymalizacji sieci placówek w latach 2016-17), mniejszych wydatków na wynagrodzenia, jak też niższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W efekcie wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie Grupy spadł do 63,3% z 72,9% rok wcześniej.

Wartość kapitałów Grupy na koniec 2017 r. nieznacznie wzrosła w stosunku do końca poprzedniego roku (o 1,8%) do poziomu 6,48 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy zwiększył się z 16,70% na koniec 2016 r. do 17,24% w ujęciu skonsolidowanym i do 17,25% w ujęciu jednostkowym na koniec 2017 r. Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Bank Polska osiągnął 79,0 mln zł zysku netto (spadek o 51,5% r/r wobec 2016 r., gdy Bank odnotował nadzwyczajny zysk ze sprzedaży spółki Raiffeisen-Leasing) i 169,6 mln zł zysku brutto (-40,9% r/r). Raport roczny Grupy Raiffeisen Bank Polska znajduje się pod linkiem: https://raiffeisenpolbank.com/relacje-inwestorskie/wyniki-roczne-2

Jednym z najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń w działalności Grupy Raiffeisen Bank Polska było rozpoczęcie w kwietniu programu ewolucji cyfrowej, którego celem jest przeprowadzenie digitalizacji Banku i zwiększenie satysfakcji klientów, a także poprawa pozycji konkurencyjnej w przestrzeni cyfrowej poprzez zwiększenie dostępności produktów i usług w ramach bankowości elektronicznej dla wszystkich kategorii klientów, dalsza automatyzacja procesów back-office oraz rozwój nowoczesnych narzędzi wspierających personel sprzedażowy. Spośród około 60 projektów planowanych w ramach programu 37 uruchomiono już w 2017 r. W linii detalicznej transformacja koncentruje się m.in. na cyfryzacji procesów sprzedażowych i posprzedażowych oraz cyfrowych doświadczeniach klienta. W bankowości korporacyjnej oraz rynków kapitałowych program obejmuje m.in.: zmiany w procesach kredytowych, nową bankowość internetową i mobilną, rozwój platformy wymiany walut R-Dealer. Prowadzone są także projekty dotyczące automatyzacji i robotyzacji procesów operacyjnych czy rozbudowy systemów analizy danych Big Data.

Większa liczba konto osobistych

Kontynuacja realizacji strategii w segmencie bankowości detalicznej przyniosła otwarcie 125 tys. Wymarzonych Kont Osobistych, sztandarowego produktu dla klientów indywidualnych, z czego 111 tys. wśród nowych klientów. W rezultacie na koniec 2017 r. bank prowadził 445 tys. takich rachunków, przy wzroście łącznej liczby kont osobistych o prawie 9% do poziomu 826 tys. Na koniec roku liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 7% do niemal 800 tys. Bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen została uhonorowana w 2017 r. prestiżowymi międzynarodowymi wyróżnieniami dla najlepszego private bankingu w Polsce przez EMEA Finance (Europe Banking Awards 2016) oraz w rankingu Global Private Banking Awards 2017 (The Banker i magazyn PWM z grupy Financial Times).

Dom Maklerski Raiffeisen Brokers odnotował w 2017 r. znaczny wzrost liczby prowadzonych rachunków inwestycyjnych o 13% r/r do ok. 17 tys. oraz aktywów o 15% r/r do 1 mld zł. Aktywnie oferował produkty strukturyzowane RCB, wiodącego emitenta certyfikatów notowanych na warszawskiej giełdzie, oraz uczestniczyła w emisjach instrumentów finansowych przez Raiffeisen Bank International, GetBack, Play Communications, Quercus, Ipopema.

Mocniejsza bankowość korporacyjna

W 2017 r. bank umocnił swoją pozycję również w segmencie Bankowości Korporacyjnej. Baza klientów korporacyjnych wzrosła na koniec 2017 r. o 3,6% r/r do 15,2 tys. Zgodnie ze strategią koncentracji na małych i średnich firmach dynamicznie rósł wolumen kredytów netto udzielonych klientom z tego sektora firmowego (o 10,0% r/r). Bank pozostał największym faktorem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych klientów, kontrolując 21% rynku. Zanotował też wzrost obrotów faktoringowych o 2,7% r/r do 18,3 mld zł. W połowie roku jako pierwszy bank w Polsce oferujący usługi faktoringu wprowadził aplikację na urządzenia mobilne do zarządzania wierzytelnościami.

W 2017 r. spółka zależna banku – Raiffeisen TFI – otrzymała od KNF zezwolenie na wykonywanie działalności oraz przejęła od ALTUS TFI zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Raiffeisen SFIO Parasolowy oraz FWR Selektywny FIZ. Na koniec roku aktywa w wymienionych funduszach wyniosły 837 mln zł.

Należąca również do Grupy spółka Raiffeisen Solutions kontynuowała rozwój platformy wymiany i transferu walut RKantor.com. i rozszerzała zasięg działania. Rozpoczęła m.in. współpracę z Pocztą Polską, dostarczając platformę wymiany walut w formule „white label” i umożliwiając jej klientom wymianę walut online. Na koniec roku spółka odnotowała 40% przyrost rejestracji nowych klientów, dwukrotny wzrost obrotów oraz 38% wzrost przychodów w stosunku do ubiegłego roku.

W 2017 r., zgodnie z zobowiązaniem Raiffeisen Bank International, dotyczącym wprowadzenia akcji Raiffeisen Bank Polska do obrotu na GPW w Warszawie, Bank prowadził przygotowania do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie byli wyłącznie inwestorzy instytucjonalni. RBI podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu RBI wobec KNF. W komunikacie 1 sierpnia KNF poinformowała, że RBI powinien wprowadzić akcje Banku do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym nie później niż do 15 maja 2018 r. RBI poinformował, że alternatywnie rozważa realizację zobowiązania wobec KNF przez zbycie wydzielonej części Banku (bez portfela walutowego) na rzecz banku notowanego na GPW.

Źródło: Raiffeisen Polbank

 
Aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego największa i najbardziej transakcyjna
piątek, 02 marca 2018 16:32

IKO – aplikacja PKO Banku Polskiego bije na głowę pozostałych konkurentów bankowych pod względem liczby użytkowników bankowości mobilnej, aktywnych użytkowników, klientów mobile only i liczby transakcji mobilnych – pisze PKO Bank Polski w komunikacie prasowym.

Od startu IKO w 2013 roku klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo dokonali już łącznie 68 milionów transakcji swoimi telefonami, w tym 16 milionów w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Najnowsze raporty PRNews umocniły PKO Bank Polski na pozycji lidera bankowości mobilnej w Polsce: prawie 2,3 miliona klientów korzystających z banku za pośrednictwem urządzenia mobilnego (IKO, wersja lajt i pełna wersja serwisu iPKO), prawie 1,3 miliona klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do aplikacji IKO, 14 milionów transakcji mobilnych w 4. kwartale i ponad 685 tysięcy klientów, którzy do banku logują się tylko z komórki.

– Od początku funkcjonowania na rynku klienci korzystający z IKO wykonali już 68 milionów transakcji, z czego 16 milionów tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Od grudnia, kiedy ogłaszaliśmy przekroczenie 2 milionów aktywnych aplikacji, przybyło nam kolejnych 300 tysięcy. To ogromne zainteresowanie klientów aplikacją PKO Banku Polskiego jest najlepszym dowodem na to, że oddaliśmy im do dyspozycji najwyższej klasy narzędzie, które stało się nieodzownym elementem codziennego bankowania – podkreśla Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

Otwórz teraz najlepsze konto w PKO Banku Polskim z aplikacją IKO

Tygodniowo do aplikacji IKO loguje się prawie 1,2 miliona klientów, średnio 8 razy. Wzrost liczby aktywnych użytkowników na przestrzeni ostatniego roku wyniósł 120 proc., co wiąże się również ze wzrostem liczby transakcji mobilnych. Obecnie w IKO realizowanych jest prawie 1,5 miliona transakcji (23-proc. wzrost kw/kw). Klienci coraz częściej korzystają z różnorodnych funkcji transakcyjnych dostępnych w aplikacji mobilnej największego polskiego banku. Oprócz najczęściej wykorzystywanego przelewu na numer rachunku, chętnie wykonują transakcje kodem BLIK w internecie oraz płacą zbliżeniowo w sklepach stacjonarnych przy pomocy technologii HCE. Obecnie płatności w internecie i sklepach stacjonarnych stanowią ponad jedną trzecią wszystkich wykonywanych transakcji za pomocą aplikacji IKO.

W marcowym numerze Retail Banker International – wydawanym od ponad 30 lat w Wielkiej Brytanii miesięczniku o tematyce finansowej – opublikowany został ranking aplikacji mobilnych oferowanych przez 100 największych banków na świecie. Aplikacje zostały uszeregowane według średniej ocen użytkowników smartfonów z systemami Android i iOS. Z Polski do rankingu zakwalifikował się tylko PKO Bank Polski, a jego aplikacja mobilna zajęła pierwsze miejsce na świecie, zyskując łączną notę na poziomie 4,8 punktów na 5 możliwych od 150 tysięcy osób. IKO zostawiło w tyle aplikacje tak dużych światowych gigantów bankowości jak Bank of America, UBS, Lloyds i Barclays.

Źródło: PKO BP/PRNews.pl

 
Polski rynek nieruchomości - luty 2018
środa, 21 lutego 2018 05:46

Według najnowszego raportu Metrohouse i Expandera ceny transakcyjne używanych mieszkań nie miały dużego przełożenia na oferty na rynku wtórnym. Z reguły wahania odnotowywanych kwot nie przekraczały 2 proc., a w kilku miastach były bardzo zbliżone do sytuacji sprzed miesiąca.

Marże kredytowe, które rosły niemal nieustannie od 2012r., zaczynają spadać. Od sierpnia ubiegłego roku, co miesiąc obserwujemy niewielkie obniżki. Obecnie średnia marża dla kredytów z wysokim (25%) wkładem własnym wynosi 2,05%, a z najniższym (10%) – 2,31%. Sześć miesięcy temu było to odpowiednio 2,17% i 2,38%.

Styczeń upłynął głównie pod znakiem szybkiego wyczerpania się ostatniej puli dopłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Dla rynku wtórnego, który nie mógł liczyć na tak wysokie limity cen, jak rynek pierwotny, taki scenariusz jest bardzo korzystny. – Perspektywa otrzymania dopłat przełamywała wszelkie rozterki dotyczące zakupu nowego mieszkania. Klienci kierowali się często nie faktycznymi przesłankami rynkowymi, tylko możliwością otrzymania dofinansowania do nabywanego lokalu. W ten sposób powstała dość ciekawa sytuacja, w której rynek pierwotny zyskiwał bezdyskusyjną przewagę i z góry stawał na wygranej pozycji przy ostatecznej decyzji o wyborze lokum – mówi Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse.

Sprawdź aktualne kredyty gotówkowe na kalkulatorkredytowyonline.pl

Co więc oznacza zakończenie MdM-u? – Przede wszystkim równowagę rynkową. Nabywcy, którzy do tej pory postrzegali nowe inwestycje tylko przez pryzmat dopłat, mogą otworzyć na rzecz lokali z drugiej ręki, tym bardziej, że coraz częściej wspominanym atutem jest możliwość szybkiego zamieszkania w nieruchomości, zaraz po przeprowadzonej transakcji. O takie tempo na rynku pierwotnym nie jest łatwo – dodaje ekspert Metrohouse.

Obniżki cen mieszkań w Łodzi i Poznaniu

W porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca najwyższe procentowe spadki dotyczą Poznania i Łodzi. W stolicy Wielkopolski za m kw. płaciliśmy 5143 zł. ­– Z jednej strony w Poznaniu możemy kupić mieszkania, których cena nie przekracza 4000 zł za m kw., ale przedmiotem transakcji są również lokale o cenach za m kw. odpowiadającym realiom warszawskim. Najczęściej jednak mamy do czynienia z zakupami w cenach od 4500 do 5500 zł za m kw. – komentuje Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse.

Natomiast w Łodzi obserwujemy stopniowy powrót do najczęściej obserwowanego tu poziomu cenowego ostatnich lat. – Klienci kupujący mieszkania z drugiej ręki płacili za m kw. 3668 zł, czyli 1,6 proc. mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie rynek w ostatnich tygodniach jest dość jednolity cenowo. Większość sprzedawanych lokali mieściła się w zakresie 3200 – 4000 zł za m kw. – dodaje.

W pozostałych trzech analizowanych miastach ceny nie uległy istotnym zmianom. W Gdańsku i Krakowie spadki wynoszą po 0,5 proc. Jednak wyższe ceny m kw. w Krakowie sprawiają, że za podobne mieszkanie płacimy tam o prawie 30 tys. więcej niż na Pomorzu. W Warszawie ceny nie uległy praktycznie żadnym zmianom (spadek zaledwie o 10 zł za m kw.). Jak widać, po dość śmiałym marszu w górę i przebiciu poziomu 8000 zł, ceny powoli wracają do niższych wartości.

Jedyną lokalizacją, gdzie pojawiły się wzrosty w stosunku do zestawienia sprzed miesiąca jest Wrocław, gdzie za m kw. mieszkania płaciliśmy 5427 zł, czyli o 1,5 proc. więcej. – Wprawdzie w stolicy Dolnego Śląska nadal odnotowujemy transakcje w kwotach poniżej 4000 zł za m kw., ale większość mieszkań jest niedostępna w tych zakresach cenowych. W nowym budownictwie, po 2010 r., niczym nadzwyczajnym nie są wyceny i transakcje w okolicach 6500 zł – podsumowuje Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse.

Marże sprzyjają kredytobiorcom

Wysokość marży kredytowej jest jednym z najważniejszych parametrów kredytu hipotecznego. – Po dodaniu do niej stawki WIBOR otrzymujemy oprocentowanie. Tymczasem, w przypadku kredytów mieszkaniowych to odsetki są największą częścią kosztów, gdyż są naliczane przez 20-30 lat. Trzeba jednak dodać, że marża jest stała i jej wysokość jest wpisywana do umowy kredytowej. Obserwowane w ostatnich miesiącach obniżki dotyczą więc jedynie nowo udzielanych kredytów – komentuje Jarosław Sadowski, ekspert Expandera.

Niższa wysokość marży przekłada się na analogiczny spadek oprocentowania, które dla kredytów z wysokim (25%) wkładem własnym wynosi średnio 3,8%. W przyszłości to się jednak zmieni. – Marże mogą dalej spadać, ale oprocentowanie nie będzie dużo niższe niż obecnie, a w przyszłości będzie rosnąć. Banki na większe obniżki marż mogą się zdecydować gdy NBP podwyższy stopy procentowe lub gdy ta chwila będzie się zbliżała, czyli najprawdopodobniej w przyszłym roku. Połączenie tych dwóch elementów sprawi, że oprocentowanie nowo udzielanych kredytów będzie rosło, ale wolniej niż stopy NBP – dodaje Jarosław Sadowski, ekspert Expandera.

Rosnące w przyszłości oprocentowanie będzie powodowało spadek zdolności kredytowej. Uzyskanie kredytu będzie więc coraz trudniejsze.

Źródło: Expander, Metrohouse

 
Polacy kontra rachunek bankowy – 17 proc. nie ma wcale, 18 proc. nie wie ile płaci
niedziela, 11 lutego 2018 05:49

Według NBP 17 proc. Polaków nie ma konta osobistego*. Z badań na zlecenie Nest Banku wynika z kolei, że ponad 18 proc. z nas nie wie, ile miesięcznie kosztuje ich prowadzenie rachunku**. Wchodząca w życie w sierpniu 2018 roku nowelizacja Ustawy o usługach płatniczych, nakładająca na banki obowiązek oferowania bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego, wywoła zamieszanie na rynku rachunków osobistych.

W marcu 2017 r. warunkowo[1] darmowe konto w banku posiadało 56 proc. Polaków – wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Nest Banku. Ponad 26% z nas świadomie płaciło za prowadzenie rachunku, a 18 proc. nie miało pojęcia jakie koszty ponosi. Biorąc pod uwagę 17% rodaków nie mających w ogóle rachunku bankowego, rynek finansowy ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie edukacji bankowej Polaków.

Dużo może zmienić zmiana Ustawy o usługach płatniczych z 30 listopada 2017 roku. Od 8 sierpnia 2018 roku nowe przepisy nałożą na banki obowiązek oferowania tzw. podstawowego rachunku płatniczego. Co to oznacza w praktyce? – Podstawowy rachunek płatniczy będzie mógł założyć każdy Polak, pod warunkiem, że nie posiada innego konta osobistego w polskiej walucie. Jego otwarcie nie będzie mogło się wiązać z żadnymi opłatami. Co więcej, banki nie będą mogły warunkować dostępu do niego skorzystaniem z innych usług – wyjaśnia Agnieszka Porębska-Kość z Nest Banku.

Zgodnie z nowymi przepisami bezpłatne ma być zarówno założenie, jak i prowadzenie konta, obsługa karty płatniczej, wypłaty z bankomatów własnych banków oraz 5 darmowych wypłat w miesiącu z bankomatów innych banków. Ponadto w każdym miesiącu będziemy mogli bezpłatnie zrealizować 5 transakcji, w tym: zlecenia przelewów, polecenia zapłaty, zlecenia stałe.

Nowelizacja ustawy może wprowadzić na rynku bankowym spore zamieszanie. Część klientów może zdecydować się na zamknięcie kont, za które płacili, aby skorzystać z bezpłatnej oferty. Rynek liczy jednak przede wszystkim na to, że na usługi bankowe zdecyduje się spora część z 17 proc., które według NBP nie posiadają żadnego rachunku osobistego.

– To ważne, żeby dostęp do usług bankowych mieli wszyscy, niezależnie od tego, jak regularny mają przychód czy jak często płacą kartą – mówi Agnieszka Porębska-Kość. – Dla banków zmiany w ustawie będą szansą na dotarcie do nowej grupy klientów i na przekonanie ich do swoich usług. Z kolei klienci, którzy nie ufali do tej pory bankom, zyskają wiele nowych możliwości wynikających z posługiwania się chociażby płatnościami bezgotówkowymi. Zwiększy się również bezpieczeństwo ich pieniędzy i możliwość kontroli wydatków – zauważa Agnieszka Porębska-Kość.

Dostęp do darmowego rachunku osobistego w każdym banku to nie jedyna zmiana dla klientów polskich instytucji finansowych. Ustawodawca przewidział szereg zmian również w zasadach informowania o usługach. Ujednoliceniu ulegnie między innymi nazewnictwo oraz standard informowania o opłatach. Wszystko to ma zwiększyć przejrzystość usług bankowych i komfort klientów.

* Na podstawie raportu NBP: „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego luty 2017”
** Na podstawie badania „Eksploracja postaw i potrzeb klientów indywidualnych oraz mikroprzedsiębiorców w kategorii bankowej” przeprowadzonego przez instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Nest Banku
[1] Konto za które klient nie poniesie opłat, jeżeli spełni warunki wyznaczone przez dany bank np. zadeklaruje miesięczny wpływ wynagrodzenia.

Źródło: Nest Bank

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 48